Index
Base
Courses
Expeditions
Publications
Initiatives
Reportages
History
Contacts
Gallery
 
Search
Downloads
Sitemap

 Czech/Česky (utf-8) English Russian


PDF Print E-mail
SSI DIVER STRESS & RESCUE
Image

Stres je hlavním faktorem vzniku nebezpečných situací při potápění a následných záchranných
pracech. Během tohoto kurzu se naučíte nebezpečným situacím předcházet a v případě jejich
vzniku i jak je rychle řešit na suchu a pod hladinou. Tento kurz trvá 2-4 dny, probíhá v učebně,
v bazéně i na otevřené vodě, skládá se ze dvou teoretických lekcí a čtyř lekcí ve vodě.
Předpokladem pro získání tohoto certifikátu je platný průkaz CPR První pomoc, nebo
„Zdravotníka červeného kříže“. Tento kurz je povinný pro kurz Vedoucí Potápění (DiveCon).

Pokud se chcete o kurzu dozvědět více, můžete si zakupit instruktážní manuál a DVD.

   
Image

DIVER STRESS & RESCUE SPECIALTY COURSE obsahuje:
- Co je to stres?
- Stres při potápění: příčiny a prevence
- Rozpoznání a stresu a jeho zvládnutí
- Techniky potřebné ke zvládnutí paniky a záchrany
- Podmínky komplikující záchranu

Základem každého SSI speciálního (výběrového) kurzu je výuka důležitých dovedností  zábavnou
formou. Všechny kurzy požadují domácí přípravu, krátké výukové lekce na suchu a trénink
pod hladinou.