vod
Zkladna
Kurzy
Cesty
Publikace
Iniciativy
Reporte
Historie
Kontakty
Galerie
 
Поиск
Для скачивания
Карта сайта

 Czech/esky (utf-8) English Russian


   PDF     e-mail
MONTE NEGRO
MONTE NEGROMONTE NEGRO
Potápní v erné hoe je moné jen na nkolika málo místech, protoe pobeí je pomrn krátké a skalnaté. Bné lokality
jsou s píseným, nebo skalnatým dnem, místy s jeskynmi a stnami. ivota málo, dá se narazit na murénky, kraby a langusty,
viditelnost u pobeí horší. Proto se jezdí do erné hory pedevším na vraky, kterých je tady jak z první, tak z druhé svtové války
skuten hodn a to hlavn v Boce Kotorské, která slouila ji od Rakousko - uherska jako kotvišt vojenských lodí.
Nkolik pkných a dochovaných vrak se nachází pár desítek minut plavby od malebného msta Gerceg Novi, kde je
základna SSI. Leí v hloubce do 30m s vcelku dobrou viditelností.
Daleko zajímavjší je však potopený rakouský kiník Zenta, leící na dn v hloubce 70 metr na jih od pístavu Bar.
Vzhledem k velké hloubce je moné potápní na nj pouze s trimixem, nebo uzavenými dýchacími okruhy. Nejdíve
je však nutné získat povolení nkolika píslušných ministerstev a proto dostat se na Zentu je tedy moné pouze s njakou oficiální
potápskou expedicí
VRAK TIHANY - GERCEG NOVI
MONTE NEGROMONTE NEGROMONTE NEGRO
 
MONTE NEGROMONTE NEGROMONTE NEGRO
 
MONTE NEGROMONTE NEGROMONTE NEGRO
TORPEDO BOAT - GARCEG NOVI
MONTE NEGROMONTE NEGROMONTE NEGRO
 
MONTE NEGROMONTE NEGROMONTE NEGRO