vod
Zkladna
Kurzy
Cesty
Publikace
Iniciativy
Reporte
Historie
Kontakty
Galerie
 
Поиск
Для скачивания
Карта сайта

 Czech/esky (utf-8) English Russian


   PDF     e-mail
KAISER FRANZ JOSEPH I.
KAISER FRANZ JOSEPH I.KAISER FRANZ JOSEPH I.KAISER FRANZ JOSEPH I.
HISTORIE
Obrnný kiník „Kaiser Franz Joseph I.“ byl postaven v Terstu v letech 1888-1890. Lo o hmotnosti 4030 tun, délce 98, šíce
14,8 a ponoru 5,6 metru byla spuštna na vodu 18. kvtna 1889. Maximálních 19 uzl mohla dosáhnout díky páru pístových
parních stroj o síle 2x4900 koských sil a kapacit 600 tun uhlí. Pi ekonomické rychlosti byl dosah plavby 3200 námoních mílí
a aby byla lo na cest bezpená, byla vyzbrojena dly (kolem dvaceti dl a tyi kulomety) a torpédy (ti hlavice). „Kaiser Franz
Joseph I.“ plul roku 1895 vodami Severního moe a dva roky poté byl i v ín. Vodami východní Asie se plavil i od r. 1905 do r.
1908, zatímco bhem První svtové války kotvil v Boce kotorské jako strání lo na ochranu zálivu. Po skonení války bylo na
spojenecké mírové konferenci rozhodnuto, e se bývalá rakousko-uherská flotila rozdlí mezi Brity, Francouze a Italy, a tak byly
všechny lod v Boce odzbrojeny a vtšina posádek vylodna. Veškerá dlostelecká munice ze všech lodí byla naloena na kiník
„Franz Joseph I.“, který jako válená koist pipadl Francouzm.“ Dne 19. íjna 1919 byla lo uvázaná ke kotevní bóji mezi Herceg
Novi a mysem Oštro. Následkem bouky se „Franz Joseph I.“ odtrhl od bóje a pod tkým nákladem se jednoduše – potopil.
 
KAISER FRANZ JOSEPH I.KAISER FRANZ JOSEPH I.KAISER FRANZ JOSEPH I.KAISER FRANZ JOSEPH I.
EXPEDICE "KAISER FRANZ JOSEPH I."
KAISER FRANZ JOSEPH I. Expedice kiník „Kaiser Franz Joseph I.“ probhla v Kotorském zálivu ve dnech
30.9. - 4.10. 2007, který je ji 97 let nepístupný veejnost. Úastnili se jí potápi z
eské republiky (11) , Slovinska (2) , Chorvatska (2), a Srbska (1) . Piprava trvala
1,5 roku. K potápní bylo zapotebí získat souhlas 9 ministerstvech Chorvatské republiky.
Vrak se nachází v hloubce 41 m. Leí na levém boku a je vcelku v zachovalém stavu .
Pouze dílo firmy Brodospas je zde znát . Tato firma rabovala lod jadranu pro
komunistickou chorvatskou vládu. V rámci expedice se podailo natoit a nafotit mnoho
materiálu, které budou zpracovány do dalšího dílu TV dokumentu o potopených lodích
Rakousko - uherského váleného námonictva. Na expedici se podílelo SSI Adriatic Group.
Vedoucím expedice a hlavním ogranizátorem byll filmový dokumentarista Miloš Pila.
 
KAISER FRANZ JOSEPH I.KAISER FRANZ JOSEPH I.KAISER FRANZ JOSEPH I.
 
KAISER FRANZ JOSEPH I.KAISER FRANZ JOSEPH I.KAISER FRANZ JOSEPH I.KAISER FRANZ JOSEPH I.
 
KAISER FRANZ JOSEPH I.KAISER FRANZ JOSEPH I.KAISER FRANZ JOSEPH I.
 
KAISER FRANZ JOSEPH I.KAISER FRANZ JOSEPH I.KAISER FRANZ JOSEPH I.KAISER FRANZ JOSEPH I.