vod
Zkladna
Kurzy
Cesty
Publikace
Iniciativy
Reporte
Historie
Kontakty
Galerie
 
Поиск
Для скачивания
Карта сайта

 Czech/esky (utf-8) English Russian


   PDF     e-mail
THISTLEGORM
THISTLEGORMTHISTLEGORM
HISTORIE THISTLEGORM
Vrak lodi Thistlegorm je jedním z nejzajímavjších vrak v Rudém moi. Nachází se na severním okraji Gubalské úiny u masivního
útesu Shaab Ali. Tato 9000-tunová nákladní lo úctyhodných rozmr (dlouhá 130m a 18 m široká) byla postavena v roce 1940
v Sunderlandu ve Velké Británii. V prbhu druhé svtové války slouila Spojeneckým vojskm k peváení vojenského materiálu
z Anglie do severní Afriky. Dne 6. íjna 1941 kotvila v blízkosti Shaab Ali a ekala na znovuotevení Suezského prplavu. Vezla zásoby
pro britskou armádu bojující v severní Africe - zbran, uniformy i vojenskou obuv, motocykly, terénní vozy, nákladní automobily,
lokomotivu s vagóny, náhradní pneumatiky, tank, dokonce i letadlo a spoustu dalšího vojenského materiálu. V 1.30 hod., zaútoil
na Thistlegorm nmecký bombardér, pro který byl velmi snadným cílem.Ssnesl na lo náklad bomb. Dv z nich zasáhly tvrté
skladišt plné munice. Zásah zpsobil explozi, která zcela oddlila zá od zbytku lodi. Lo se potopila ve vzpímené poloze
a tak odpoívá na moském píseném dn v hloubce kolem ticeti metr dodnes. Tak byla poprvé objevena v roce 1956 Jacquesem
Cousteau na jedné z jeho prvních cest na palub lodi Calypso. Rekreaní potápní se na vraku provozuje od roku 1991.
THISTLEGORMTHISTLEGORMTHISTLEGORMTHISTLEGORM
EXPEDICE THISTLEGORM
THISTLEGORM Expedici Thistlegorm zorganizovala základna IGC DIVING PRAHA
v listopadu roku 2004 v tsné spolupráci s DIVE TOO - egyptskou
potápskou základnou v Hurghad. Ta poskytla expedici velkou lo,
která me vyplout i na rozbouené moe, kdy menší potápské lod
nesmí vyplovat. Jedin tak se podailo, e lenové expedice byli na
vraku lod sami a mohli tak v klidu a bez zvíeného sedimentu poídit
rozsáhlý filmový a fotografický materiál. Obvykle však parkují pímo
nad vrakem desítky lodí se stovkami potáp a to i v noci, kdy zde
jsou Safari lod. Na vraku, díky jeho popularit a lehké dostupnosti,
jsou prakticky neusále desítky amatérských potáp, kteí celý záitek
výrazn zhoršují a filmaské a fotografické práce v podstat znemoují.
 
THISTLEGORMTHISTLEGORMTHISTLEGORM
 
THISTLEGORMTHISTLEGORMTHISTLEGORMTHISTLEGORM
 
THISTLEGORMTHISTLEGORMTHISTLEGORM
 
THISTLEGORMTHISTLEGORMTHISTLEGORM