vod
Zkladna
Kurzy
Cesty
Publikace
Iniciativy
Reporte
Historie
Kontakty
Galerie
 
Поиск
Для скачивания
Карта сайта

 Czech/esky (utf-8) English Russian


   PDF     e-mail
POTÁPSKÉ SPECIALIZACE
Image Program pro potápské speciality umouje rozšiování potápských znalostí
a zruností výbrem jedné nebo více specialit z programu, který Vám nabízí SSI.
K tmto potápským specializacím patí napíklad: potápní v noci a pi omezené
viditelnosti, vrakové potápní, hloubkové potápní, navigace, potápní z lod
a ada dalších. Kurz se skládá ze tí speciálních ponor, teoretické ásti
a závrené zkoušky pro kadou kategorii. V pípad absolvování pti nkterých
specializací, mete k pokroilému výcviku získat i nejvyšší licenci rekreaního
potápní - Master Diver.
ZÁKLADNÍ SPECIALIZACE
ImageImageImageImage
PEHLED POTÁPSKÝCH SPECIALIZACÍ
Navigation
Deep Diving
EAN / Nitrox
Boat Diving
Perfect Buoyancy
Search & Recovery
Dry Suit Diving
Night Diving
Limited Visibility
Wreck Diving
Photography
Shark Diver
Stress & Rescue
Digital Photography
Computer Diving
Altitude Diving
Equipment Techniques
Group Control
Full Face Mask
Scooter Diving
Ice Diving
CPR & First Aid
Search & Recovery
Underwater Naturalist
Waves, Tides & Currents
Semi Closed Rebreather
Advanced Nitrox
Technical Foundations
Decompression Procedures
Normoxic Trimix
Adv. Decompression Procedures
POKROILÉ SPECIALIZACE
ImageImageImageImage