vod
Zkladna
Kurzy
Cesty
Publikace
Iniciativy
Reporte
Historie
Kontakty
Galerie
 
Поиск
Для скачивания
Карта сайта

 Czech/esky (utf-8) English Russian


   PDF     e-mail
TUNIS
TUNISTUNIS
TABARKA
Podnebí Tunisu je stedomoské subtropické, co znamená horká léta a mírné zimy. Prmrné pískové pláe, teplé ale nepíliš
isté moe, astý silný vítr a rozbouené moe s velkými vlnami dlají z Tuniska horší turistickou destinaci. Mnoho turist peván
z Evropy sem pijídí zejména kvli relativn nízkým cenám a památkám, nap. Kartágu. Potápní v Tunisu je absolutn závislé
na poasí. Pravideln se stává, e lod na lokality nevyjedou kvli velkým vlnám a pokud ano, tak je zcela bný pohled na potápe
potupn zvracejících do vln k emu mnohdy pispjí i výfukové zplodiny z podpalubí. Najdou se zde ale velmi zajímavé lokality.
Napíklad na severu u msta Tabarka, leícího pímo na hranici s Alírem, jsou velmi zajímavé skalní útvary a jeskynní chodby,
do kterých stropními otvory pronikají velmi efektní paprsky sluneního svitu.  V jiné lokalit v hloubce kolem 40 m pod hladinou
rostou velmi vzácné erné korály obalené na povrchu bílou krustou. Na dalším míst narazíte na obrovské kanice a hejna
menších ryb. Dno je zde vesms skalnaté, porostlé trávou a houbami, s malými písitými palouky.
TUNISTUNIS
 
TUNISTUNISTUNIS
 
TUNISTUNISTUNIS