Index
Base
Courses
Expeditions
Publications
Initiatives
Reportages
History
Contacts
Gallery
 
Search
Downloads
Sitemap

 Czech/Česky (utf-8) English Russian


PDF Print E-mail
SCR A CCR REBREATHER
IGC DIVING PRAHA nabízí také  pokročilým potápěčům výcvik potápění s polouzavřenými, nebo uzavřenými dýchacími přístroji
společnosti SUBMATIX. Pro užívání Submatix Rebreatheru je třeba splnit požadavek úspěšného zakončení výcviku a zkoušek
u organizací jenž jsou doporučeny k výcviku s Submatix Rebreatheru. Jednou z asociací schválenou výrobcem pro výcvik je od
roku 2006 také výcvikový systém SSI – Scuba School International.
REABREATHER umožňuje delší ponor s delším nulovým časem pro spotřebu směsi (bezpečnější ponory), teplá a vlhká dýchaná směs
(menší ztráty tepla a snížená dehydratace), menší ruch vydechovaných bublin (více ryb) - vztlak (není nutná neustálé vyvažování
díky dýchání a sním spojený vztlak plic, potápěč je ve vodě více stabilní jelikož není zde efekt neustálého pohybu nahoru a dolu
díky dýchání, (lepší možnosti pro focení a video),  dýchání (běžný sportovní potápěč se zaměřuje především na dýchání a s tím
spojenou spotřebu směsi, zásoba vzduchu rebreatheru je pro potápěče neomezená a nezávislá na hloubce ve které dýchá, úbytek
je určený konstantní průtokovou tryskou a odezvou přetlakového ventilu) a nakonec i celkem jednoduchá údržba.
 
REBREATHERREBREATHERREBREATHERREBREATHER
SUBMATIX
Cílem vývoje SCR 100 ST Rebreatheru bylo nabídnout bezpečný a manipulačně jednoduchý Rebreather v dostupné ceně s technologii
pro sportovní potápěče do hloubky 40 metrů. Byla použita vývojová zjednodušení z SUBMATIX CCR 100 XT ( provozní hloubka do 100 m,
testováno do 160 m) a SCR 100 KISS styl pro SCR 100 ST. Při tomto vývoji byla bezpečnost a jednoduchost servisu nejdůležitějším bodem.
Nový Rebreather SUBMATIX SCR 100 ST (provozní hloubka do 40 metrů) nabízí ambiciózním sportovním potápěčům skutečnou
SUBMATIX technologií dělat bezpečné sportovní ponory s Nitroxem do hloubky 40m. S použitím odpovídající směsi nitroxu umožňuje
potápěči mnoho výhod, např. delší ponor, delší nulový čas spotřeby dýchané směsi nezávisle na hloubce, chemická odloučení kysličníku
uhličitého snížení odvodu tepla ve vodě díky dýchání vlhkého a teplého vzduchu. Pro technicky náročnější ponory je určen
SUBMATIX CCR 100 SMS ( hloubka do 60 metrů ) a pro extrémní ponory pak SUBMATIX CCR 100 XT.
 
REBREATHERREBREATHERREBREATHERREBREATHER
 
REBREATHERREBREATHERREBREATHERREBREATHER
 
REBREATHERREBREATHERREBREATHER
 
REBREATHERREBREATHERREBREATHER