Úvod
Základna
Kurzy
Cesty
Publikace
Iniciativy
Reportáže
Historie
Kontakty
Galerie
 
Поиск
Для скачивания
Карта сайта

 Czech/Česky (utf-8) English Russian


VEŘEJNÉ  
Veřejné iniciativy Základem všeho života je fytoplankton – drobné volně plovoucí řasy. Mezi těmito řasami
žijí drobní živočichové – zooplankton. Zooplankton tvoří potravu ryb, od makrel po plejtváka
obrovského. Odpady a jedovaté látky, které lidé vypouštějí do moře, představují smrtelné nebezpečí
pro mořská zvířata i rostliny a jejich důsledky se zákonitě obracejí i proti naší civilizaci.
Moře a oceány pokrývají přes 78 % povrchu naší planety a pod hladinou skrývají neuvěřitelně
bohatý život. Z moře přichází 23 % všech bílk+ovin tvořící potravu lidstva. Neustálým
znečišťováním tohoto nenahraditelného ekosystému si lidstvo „podřezává větev, na které
dosud sedí“. IGC DIVING PRAHA se podílí na  programu neziskové, dobrovolná organizace
HEPCA (Hurghada Environmental and Conservation Association) jejímž posláním je ochraňovat
moře, útesy a pobřeží  Rudého moře. Aktivně se podílí i na ekologických akcích v České republice.
KLUBOVÉ  
Klubové iniciativy IGC pořádá pro své členy celou řadu různých uzavřených klubových akcí. Tyto akce
jsou pořádány jak v České republice, tak v zahraničí. Jednodenní, nebo víkendové akce
často probíhají v Praze v areálu IGC, nebo na výcvikových lomech. Do zahraničí pak
cestují skupiny od cca 4 do 15 osob. Díky přátelskému prostředí a společným
zájmům akce probíhají hodně neformálně a vesele. Dokumenty na těchto stránkách
jsou uřčeny, vzhledem k jejich mnohdy intimní povaze, pouze jejich účastníkům prostřednictvím
přiděleného klíče na těchto stránkách. Zde si mohou stahovat fotografie a publikovat vlastní
příspěvky a komentáře k dané akci ostatním účastníkům.